FFC MEETING
Karaniwang gaganapin sa ika-2
 

Martes ng buwan mula sa  

6:00 - 7:15pm

ZOOM Online

 

Maging unang makarinig ng mahahalagang balita sa paaralan!  

Sumali sa lupon, mga guro at aming punong-guro upang magkaroon ng boses sa kung paano inilalaan ang mga pondo ng FFC.

Nobyembre 9, 2021

Disyembre 14, 2021

Enero 11, 2022

Pebrero 8, 2022

Marso 8, 2022

Abril 5, 2022

Mayo 10, 2022

Hunyo 7, 2022

August 30, 2022 (Executive Board) AGENDA | MINUTES

September 6, 2022: AGENDA | MINUTES

October 4, 2022: AGENDA | MINUTES

November 1, 2022: AGENDA | MINUTES

December 6, 2022: AGENDA | MINUTES

January 10, 2023: AGENDA | MINUTES

February 7, 2023: AGENDA | MINUTES

March 7, 2023: AGENDA | MINUTES

April 11, 2023: AGENDA | MINUTES

May 2, 2023: AGENDA | MINUTES

June 6, 2023 (Final Meeting and Volunteer Appreciation): AGENDA | MINUTES

June 20, 2023: (Executive Board): AGENDA | MINUTES

Click on events below to add them to your Google calendar!