top of page

C lip mula sa bawat pakete,

Gator Garden

Ang paglabas sa kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad at pag-aaral ng bata. Ang aming komite ng Gator Garden ay abala sa pagpaplano ng mga paraan upang i-renew, pagbutihin, at palawakin ang access sa mga aktibidad sa hardin para sa lahat ng mga mag-aaral sa Alta Heights. Tingnan ang mga link sa ibaba para matuto pa!

Listahan ng Hinihiling ng Supply ng Paaralan

Sa ngalan ng FFC, mangyaring isaalang-alang ang pag-donate ng mga item sa listahan ng nais upang makatulong na madagdagan ang mga kagamitan at materyales sa silid-aralan. Anumang donasyon

ay lubos na pinahahalagahan! Ang mga bagay na ito ay kokolektahin sa buong taon.  I-download ang Benefit Mobile app para mamili sa mga kalahok na retailer

para makatanggap din ng up to 20% back on sales ang school natin!

Maging isang Sponsor ng Alta Heights!

Visit our Sponsorship page to learn more.

bottom of page