top of page

Ano ang Pinondohan Namin

Ang aming misyon ay magbigay ng suportang pang-edukasyon sa aming mga mag-aaral,
guro at komunidad ng paaralan upang pagyamanin ang karanasan sa pagkatuto e
para sa bawat mag-aaral sa Alta Heights Elementary School.
 
bottom of page