top of page

Gator Garden

Ang paglabas sa kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad at pag-aaral ng bata. Ang aming komite ng Gator Garden ay abala sa pagpaplano ng mga paraan upang i-renew, pagbutihin, at palawakin ang access sa mga aktibidad sa hardin para sa lahat ng mga mag-aaral sa Alta Heights. Tingnan ang mga link sa ibaba para matuto pa!

jog-a-thon 24.jpg

Thank you to our Sponsors!

The Prothero Family

Teresi Construction

Hue Studio - Leilani Lucas

Papa Joe's Pizza

The Door Shop

VBC_ID_2C-437+7496.png
TRITON LOGO.png

The Hutchinson Family

Sarah Tolbirt - Real Estate Agent

H2 Builders

Yahya Family

Abella Family

bottom of page